Kalba žmonės kad tu iškeliauji, kalba žmonės – palieki mane
Tu renkiesi plačiausią pasaulį, mano kelias vienatvės dalia

Kai išplauksi į savo tėvynę, išsiveši gražiausias dainas
Prisiminki laukinę leliją ir praėjusias mūsų dienas

Ten toli ten už jūsų svajoki, apie mūsų birželio naktis
Apie laimę kurios taip ilgėsies, sudaužyta manoji širdis

Pr.

Aš svajojau ilgai mano mielas, sapnavau tuos žodžius kur sakei
Ir tikėjau norėjau tikėti, kad mylėsi mane dar ilgai

Pr.

Solo

Jei paliksi mane šitam slėny, kur baltuoja lelijų žiedai
Tu sugrįžęs mane aplankyki, aš mylėsiu tave amžinai

Pr.

Prisiminki laukinę leliją ir praėjusias mūsų dienas
Prisiminki laukinę leliją ir praėjusias mūsų dienas