Iš dangaus vėl byra snaigės
Gruodžio mėnuo baigias, baigias.
Namuose eglutė stovi
Spirk šlepetes palovėn.

Laukiu dovanų Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių Kaip šunelis kumpio.

Veltui jaudinasi mama, Kažką spintoj slėpdama.
Juk teisybę tėtis sakė: Eit patogiausia naktį.

Laukiu dovanų, Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių, Kaip šunelis kumpio.

Kad suvažiavo tiek svečių! Nebesusėda – daug stačių.
O teta tokia išbalus! Gal nepatinka balius?

Laukiu dovanų, Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių, Kaip šunelis kumpio.

Jei mano valioje būtų, Nieks nerakintų butų.
Padarytų sieloj vietos Kad ateit Kalėdos!

Laukiu dovanų, Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių, Kaip šunelis kumpio.
Laukiu dovanų Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių, Kaip šunelis kumpio.

Laukiu dovanų, Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių, Kaip šunelis kumpio.
Laukiu dovanų, Kaip senelis kailinių
Kaip močiutė akinių,Kaip šunelis kumpio.