Dolerius ir eurus, dabar kišenės kiauros,
Leidom, leidom…
Moterims ir kortom, kol likome už borto,
Leidom, leidom…
Ir jeigu sąžinė tave taip graužia,
Tu jai tik nieko nesakyk.
Vis tiek gyvenimą gerai mes leidom –
Leidom, leidom…

Chemikalus juodus, savo nuodus,
Susileidom, leidom…
Nuo kalno į bedugnę, gazas-dugnas
Pasileidom, leidom…
Ir jeigu sąmonė visai nelaiko,
Tu jai tik nieko nesakyk.
Gyvenimą be proto ir be saiko
Paleidom, leidom…

Net dešimt nuodėmių ir aš jas visas turiu,
Dešimt nuodėmių ant jaunų mano pečių.
Dešimt nuodėmių ir aš jas visas turiu,
Net dešimt nuodėmių, leidom, leidom…

Viskį ir tekilą, kiek galim ir kiek pila,
Leidom, leidom…
Per gerklę ir į rūmus,
Pigių cigarų dūmus
Leidom, leidom…
Ir jei ryte širdis visai nelaiko,
Tu jai tik nieko nesakyk.
Matyt, į dangų tave pirma laiko
Praleido, leido…

Net dešimt nuodėmių ir aš jas visas turiu,
Dešimt nuodėmių ant jaunų mano pečių.
Dešimt nuodėmių ir aš jas visas turiu,
Net dešimt nuodėmių, leidom, leidom…

Net dešimt nuodėmių ir aš jas visas turiu,
Dešimt nuodėmių ant jaunų mano pečių.
Dešimt nuodėmių ir aš jas visas turiu,
Net dešimt nuodėmių, leidom…