Kai vakaras prailgsta ir ant kalnų peties
Saulėlydis užsnūsta – tu leiski man sapnuot
Kai saldų miegą pilsto į tulpių taureles
Vėjelis atsidusęs – leiski sapnuot  ( oo )

Kai žvaigždės lyg sietynas ant obelų šakų
Per visą naktį šviečia – tu leiski man sapnuot
Kai mėnesiena skamba voratinklių kankles
Palangėje palietus – leiski sapnuot   ( oo )

Tu leiski man sapnuot, nes aš labai bijau pabus
Ir žėrinčioj aušroj tavęs netekti
Tu leiski man sapnuot, nes aš labai bijau pabus
Ir žėrinčioj aušroj tavęs netekt

Solo

Tu leiski man sapnuot, nes aš labai bijau pabus
Ir žėrinčioj aušroj tavęs netekti
Tu leiski man sapnuot, nes aš labai bijau pabus
Ir žėrinčioj aušroj tavęs netekti

Tu leiski man sapnuot, nes aš labai bijau pabus
Ir žėrinčioj aušroj tavęs netekti
Tu leiski man sapnuot, nes aš labai bijau pabus
Ir žėrinčioj aušroj tavęs netekt