Leisk pakviest tave šokiui, kol naktis dar jauna,
Leisk pakviest tave šokiui, kol veide šypsena.
Kol dar nesibaigė žvaigždės ir aplink sutema,
Leisk pakviest tave šokiui, kol pasibaigs ši daina.

Paleisk mintis, užmerk akis, matyk sapnus
Ir kaip bus taip jau bus.
Paleisk mintis, užmerk akis ir leisk pakviest,
Labai labai lėtam šokiui. Uuu, Labai labai lėtam ….

Leisk pakviest tave šokiui, nes esi mylima,
Leisk pakviest tave šokiui, kol širdy šiluma.
Mes abu ieškom laimės, nes be jos tuštuma,
Leisk pakviest tave šokiui, nes tokia tu viena.