LINA RASTOKAITĖ IR JOKŪBAS BAREIKIS – RASIM KELIĄ Į NAMUS

Jau praėjo dar vieną dieną,
Dar viena labai ilga diena ir aš, jau visai šalia.
Šį kelionė gali būt sunki
Bet tikriausiai tai ir pats jauti palauk, rytas aušta jau.
Tavo balsą dar girdžiu, pakeliui

Jeigu vėjas mus nuneštų, žvaigždės pasiklyst neleistų,
Tarp kalnų, tarp miškų, vandenynų plačių,
Bet net jeigu verks dangus
Rasim kelią į namus.

Liko dar viena akimirka, tik labai trumpa akimirka
Naktis, greitai pasibaigs
Vėl sugrįšiu ten kur paprasta, bet kartu dar daug neatrasta
Neleisk, pasiklyst man čia.
Paukščiai kryptį rodys man ten aukštai …