Kiek kartu tau sakiau – tu nesiskųsk daugiau
Ir neprašyki  vėl užtarimo.
Padėti tau galiu,bet pats turi jėgų
Mylėt, gyventi net už du.

O jei tamsi diena       atėjo nelaukta,
Tu tik nekeiki savo likimo.
Tada visi kartu – likimas mes ir tu
Pasidalinsim tavo vargu

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas
Ir draugu sūkury palinguokime visi.
Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,
Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.

Tiek metų praeity praėjome visi
Ir nesuklupom savo kely.
Kas neklausys dangaus,likimas tuoj nubaus
Ir nebeliks mažyčio žmogaus.

Jei nori eit kartu, turi atrast jėgų
Ir nebijoti vėjų piktų.
Bet apie tai po to, dabar visiems ‘valio’
Ir ačiū jums, kad esat kartu.

Priedainis…

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas
Ir draugų sūkury palinguokime visi.
Taip gyvenam trumpai ir atmink, kad laikas bėga,
Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.

Pragrojimas.

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas
Ir draugu sūkury palinguokime visi.
Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,
Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas
Ir draugu sūkury palinguokime visi.
Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,
Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.