Laukiu tavo balso ir šiltų šiltų delnų,
Žingsnių tyloje ir žodžių nuostabių.
Aš laukiu sapnuose melsvų akių
Ir bučinio, karštesnio nei liepsna.

Atmerkiu aš akis, pavargusias akis –
Aplink vien tuštuma.

Paskutinė mano viltis
Likimo laivu išplauks toli toli.
O sugrąžinti jį gali tik tu
Ir meilės vandenyne liksim du.

Atmerkiu aš akis, pavargusias akis –
Tavęs šalia nėra.

Išplauks, mano laivas išplauks,
Nutols nuo manęs, nutols.
Jūra liks rami, rami liks…

Išplauks, mano laivas išplauks,
Nutols nuo manęs, nutols.
Mano mintys su juo kelyje pasiliks.

Galbūt aš nežinau, ko iš tikrųjų reikia tau,
Galbūt labai jau daug tavęs iškart prašau.
Norėčiau patikėt tavim…
Norėčiau patikėt tavim…

Norėčiau aš tikrai, kad žodžiai kaip žaibai
Įsmigtų amžinai į tavo širdį giliai,
Kad paliestų tavo sielos krantus.
Norėčiau pasakyt žodžius:

Ištiesk man ranką ir nusišypsok,
Prieik arčiau, prieik arčiau, prašau.

Išplauks, mano laivas išplauks,
Nutols nuo manęs, nutols.
Jūra liks rami, rami liks…

Išplauks, mano laivas išplauks,
Nutols nuo manęs, nutols.
Mano mintys su juo kelyje…
Išplauks, mano laivas išplauks,
Nutols nuo manęs, nutols.
Jūra liks rami, rami liks…

Išplauks, mano laivas išplauks,
Nutols nuo manęs, nutols.
Mano mintys su juo kelyje pasiliks…