Kiek daug tu kentėjai, kiek daug tu turėjai,
Kiek daug nepasidavei, kad taptumei laisva.
Mes širdį padėjom ir žodį mylėjom,
Iškėlėm mes tavo vardą Lietuva.

Saulės spindesį auksiniam, gražioj širdį visi mes gimę
Kartoju tavo vardą, vardą Lietuva
Te nesibaigs daina krūtinėj, atidaviau save tėvynei
Kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva.

Kur miškas ir kloniai, ten tavo svajonė,
Kur mėlyna jūra skalauja Palanga.
Kur balnas ir kryžius tauta mus didinga,
Nes tai Lietuva ir ji visada laisva.

Saulės spindesį auksiniam, gražioj širdį visi mes gimę
Kartoju tavo vardą, vardą Lietuva
Te nesibaigs daina krūtinėj, atidaviau save tėvynei
Kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva.

Tave aš mylėsiu, širdy aš turėsiu
Trispalvę aukštai iškelsiu už tave
Ir vėl aš pakilsiu, tave padabinsiu
Į mėlyną dangų pakelsiu aitvarą ryte.

Saulės spindesį auksiniam, gražioj širdį visi mes gimę
Kartoju tavo vardą, vardą Lietuva
Te nesibaigs daina krūtinėj, atidaviau save tėvynei
Kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva.

 

Saulės spindesį auksiniam, gražioj širdį visi mes gimę
Kartoju tavo vardą, vardą Lietuva
Te nesibaigs daina krūtinėj, atidaviau save tėvynei
Kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva.