Pažiūrėk į mus,
Kokius turim žaidimus,
Kokių paslapčių pilni namai
Mūsų mieste.

Pažiūrėk į mus,
Į mūsų skirtingus likimus,
Kokie paslaptingi reikalai
Mūsų mieste.

Ei, duok man ranką, brolau,
Aš tyliai nuvesiu tave
Pro nuodėmes ir demonus
Ten, kur didžiausia aistra mūsų mieste.

Mano mieste vagys ir kunigai,
Mano mieste meilė ir pinigai,
Mano mieste ramybės nėra, ramybės nėra.

Mano mieste dar gyvi angelai,
Mano mieste būna lengvai,
Mano mieste dar Dievas yra, Dievas yra.