Mano namas vijokliais apaugęs, Mano namas beržų šlamesy,
Kur dingai, vai sugrįžk, mielas drauge, Nekankinki manęs ilgesy. (2×2)

Nekankinki manęs, nekankinki, Nežarstyki senųjų žaizdų.
Ir širdies širdimi nevadinki, Ir nesiūlyki meilės nuodų. (2×2)

Kai sėdėjom po medžių šakelėm, Abu laukėm gražuolės nakties.
O tai buvo žvaigždelė klajūnė, Kuri mums jau daugiau nebešvies. (2×2)
Pragrojimas 1 posm
Tavo plaukuos švelniai išsipynę Sidabriniai, auksiniai žiedai.
Na, tai kas, kad trobelė medinė Apkaišyta vijoklių žiedais. (2×2)

Na, tai kas, kad trobelė medinė, Apkaišyta vijoklių žiedais,
Na, tai kas, kad aš jauną mergelę Pamylėjau tyliais vakarais… (2×2)