Tiek daug man buvo lemta pamatyti

Žavių saulėlydžių ,tykių aušrų

Likimo knygos puslapius vartyti

Išvengti kulkų ir žvėries nasrų

 

Turėjau aš bičiulių linksmą būrį

Ir kalbinau  gražiausias merginas

Ir skrisdavom lėktuvais į pajūrį

Ir skrosdavom pašėlusias bangas

 

Ir saulė ir vėjas ir audrose žaibai

Bučiavo, mylėjo ir buvo man draugai

Bėgs metai, kaip šventės, kaip upėje vanduo

Aš noriu gyventi, manoj širdy dar ne ruduo

 

Aš gyvenau lengvai, laisvai kaip vėjas

Prausiaus lietuj ir debesis ganiau

Gražiai liūdėjau ir karštai mylėjau

Ir savo pūda druskos prarijau

 

Kabindavau rytais auksinę saulę

O vakarais menulį ir žvaigždes

Seniai galėjau tapti dulkių sauja

Bet angelas budėjo prie manęs

 

Ir saulė ir vėjas ir audrose žaibai

Bučiavo, mylėjo ir buvo man draugai

Bėgs metai, kaip šventės, kaip upėje vanduo

Aš noriu gyventi, manoj širdy dar ne ruduo

 

pragrojimas

 

MODULIACIJA

 

O kai atūžia debesys paniurę

Aš drąsiai mirčiai į akis žvelgiu

Kol kas ji man pretenzijų neturi

Ir aš kol kas jai nieko neturiu

 

Aš gyvenau lengvai, laisvai kaip vėjas

Ir angelas man kužda danguje

Esi šion žemėn laikinai atėjęs

Nenugalėt o sugyvent su ja

 

 

Ir saulė ir vėjas ir audrose žaibai

Bučiavo, mylėjo ir buvo man draugai

Bėgs metai, kaip šventės, kaip upėje vanduo

Aš noriu gyventi, manoj širdy dar ne ruduo

Aš noriu gyventi, manoj širdy dar ne ruduo