Aš tavęs neieškojau, Gyvenau ir galvojau,
Kad toli nuėjai sapnų takais Bet krenti tu lyg rūkas,
Lyg audra įsidūkus Ir plaki man akis žaibų plaukais.

Margarita, Margarita Ak, kodėl kiekvieną rytą
Saulės gaisro sutirpdyta Išnyksti tu, Margarita?
Margarita, Margarita Ak, kodėl kiekvieną rytą
Saulės gaisro sutirpdyta Išnyksti tu, Margarita?

Nubundu ir spėlioju: Gal tave tik sapnuoju,
Gal tikrai naktimis esi šalia?
Ant kėdės pievų žiedas, Ant grindų šlapios pėdos,
O širdy sumaištis, saldi gėla.

Pr. Prgar. Pr.