Mažam kambarėly  Ugnelę kuriu. (2×2)
Girdžiu kaip motulė  Kalba su kariu: (4×2)
Kalnus tu praėjai,  Upes perbridai; (2×2)
Pasakyk, sūneli, Mirti ar bijai? (4×2)

Kalnus aš praėjau, Upes perbridau (2×2)
Oi, neklausk, motule – Mirti aš bijau. (4×2)

Kas man iš tos laimės Ir iš tos garbės, (2×2)
Jei aš vienas džiaugsiuos, O šimtai – liūdės? (4×2)

Mažas kauburėlis  Po žaliais beržais…(2×2)
Verkia motinėlė  Tyliai vakarais…(4×2)