Neramus kaip vėjas, savim nepatikėjęs
Išsiblaškęs nudelbiau akis.
Giliai viduj skaudėjo, todėl žodžius sudėjau
Ir tyliai uždariau duris.

Išklausyk, paklausyk širdies išties.
Užsimerk, prisiglausk ir giliai įkvėpk !

Meilę milijono širdžių krūtinėj jaučiu.
Sutilpo delne, aukso laše.
O jame – atspindys, ko taip trokšta širdis,
Kad gražiausia muzika man – Lietus.

Nebijau paklysti, man primena vaikystę
Strazdanotos vasaros kasas.
Tavo šiltos rankos, kai ant upės kranto
Parašiau pirmąsias natas.

Išklausyk, paklausyk širdies, išties.
Užsimerk, prisiglausk ir giliai įkvėpk !

Meilę milijono širdžių krūtinėj jaučiu.
Sutilpo delne, aukso laše.
O jame – atspindys, ko taip trokšta širdis,
Kad gražiausia muzika man – Lietus.

Taip jau sutvarkyta, kad išaušta rytas
Po ilgos ir slegiančios nakties.
Tu prieik prie lango ir pažvelk į dangų –
Nepaleiski skriejančios žvaigždės!