Pirmutinė meilė nerūdija, jos artumą aš lig šiol jaučiu
Ir dažnai į tą rugpjūčio naktį sugrįžtu.
Kai po šokių aš tave lydėjau, tuo gėlėtu parko takeliu
Aromatą dar jaučiu pirmųjų bučinių.

O mano meile pirmutine kurgi tu, meile pirmutine tų dienų
Kai apsikabinę svaigom nuo bučinių.
O mano meile pirmutine atsiliepk, meile pirmutine netylėk
Atgaivinti mano širdį paskubėk.

Ir plasnojo po širdim drugeliai, kai glėby savam tave glaudžiau
Ir spindėjo mus laimingos akys vis labiau.
Niekada šio jausmo nepamiršiu, kaip ir tavo mylinčių akių
Aš ir vėl ir vėl į mūsų naktį sugrįžtu.