Ir vėl naktis ir tu girdi , kaip skamba šioj naktį ir aidi vėl širdy – meilės muzika
Po balto liūdesio sparnu , aš tik tavim ir gyvenu – meilės muzika

Kai žydi žvaigždės danguje , man rodo kelią migloje , meilės muzika
Kai būsiu aš ties bedugne , lydėk o muzika mane , apgaubk ramybe auksine .

Meilės muzika , ji tyli tau taip , jei be meilės esi
Meilės muzika ir stygos nutrūksta staiga – tyli širdis
Meilės muzika – viltį uždegsiu ir lauksiu , paskubėk
Meilės muzika – mano vėjuotoj širdy vėl suskambėk

Gerojo angelo balsu , skambi tarytum iš dausų – meilės muzika
Padėk sugrįžti į save , plačiąja pergalių gatve – meilės muzika
Manęs nebūs , skambėsi tu , bet kol esu , pabūk kartu – meilės muzika
Manęs nebūs , skambėsi tu , bet kol esu , pabūk kartu , bet kol esu , pabūk kartu

Pr.2x
Meilės muzika ~ a
Meilės muzika