O mano meilės vasara, (vasara) karšta tyra, kaip ašara (vasara)
Trumpa nepakartojama (vasara), sparnais žuvėdrų mojama (vasara)

             Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulę šauk
           O mano meilės vasara, karšta tyra kaip ašara
          O kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarsčiau
         O mano meilės vasara, karšta tyra, kaip ašara.

Tai akmenėliai balzgani, tai saulės blyksniai vandenį

Žaliom pušim plasnojusi, (vasara)  siauram take sustojusi (vasara)
Ir vėjo sušukuotoji, (vasara) ir saulės išbučiuotoji (vasara)