Mėlynakė

Daužos širdis kai pro šalį eini, būgnų orkestrai užgroja.
Aš nežinau kaip užkalbint tave, stoviu kol sniegas užkloja.
Šypsausi tau ir lyg ieškau kažko, nors nebuvau ir pametęs.
Tu man daugiau nei praeivė žinok, pamatęs ir apakęs

Kas gi tau pasakė, kad tu ne mėlynakė
Aš nuo tavo grožio jau iš proto išėjau.
Mano mintys lekia, mano mėlynake,
Ar galėčiau būt kartu, tik aš ir tu.

Kas gi tau pasakė, kad tu ne mėlynakė
Aš nuo tavo grožio jau iš proto išėjau.
Mano mintys lekia, mano mėlynake,
Ar galėčiau būt kartu, tik aš ir tu.

Aš jau žinau ką darysiu toliau, lauksiu pro šalį praeinant.
Nieko daugiau man nereikia dabar, tik pamatyt savo deivę.
Būgnai širdies mano dūžius kartos ir šitas ritmas garsėja.
Tu man daugiau nei praeivė žinok, laimėjau aš laimėjau.