Kai nėr tavęs šalia, per dieną aš liūdžiu,
Su ilgesiu širdy, pro langą vis žiūriu.
Ir vis atrodo man, kad štai jau sugrįžai,
Pabeldi į duris ir linksmai nusišypsai.

Mylėk mane, mylėk, kaip myli vėjas pušį,
Apglėbk mane priglausk, ar viesulu praūžki.
Mylėk mane, mylėk, žinok, aš tau skirta,
Kaip gulbė būsiu tau, tik tau ištikima.

Be tavo meilės aš, kaip jūra be krantų,
Kaip paukštis be dangaus, gyventi negaliu.
Gyvenimo tėkmėj, ar liūdna, ar džiugu,
Likimo vis prašau, kad būtume kartu.