Butelis šnapso , prie stalo draugai , geriam degtinę , o męs kaip velniai
Ir širdyse mylėti trokštam
Metai prabėgo , prabėgs dar keli , mes vėlei sėdėsim viens kito arti
Šoksim , dainuosim , merginas mylėsim

Myliu tave , kaip žemę lietus , nešu tave , kaip vėjas lapus
Bučiuok mane , bučiuoki draugus , mylėk gyvent – turėki namus

Norisi džiaugtis , bet reikia liūdėt , noris kalbėti , bet reik palydėt
Būna ir taip , kažko męs netenkam
Gėlės nuvysta , apkarsta vanduo , saulė užgęsta ir vėl jau ruduo
O būna ir taip , kad norisi mirti