Naktis – ir žvilgsnis vienumos, ir sutemoj žara,
Naktis – žibintų spindesy, tik židinio liepsna.
Naktis taip kviečia pasilikti ir padainuot slapta,
Vilionė dega ilgesy, svajoju laukdama.

Daina nakty, svaja nakty ir šokis žvakių liepsnoje,
Vilioja, šildo mane ir skamba muzikos banga.
Daina nakty, svaja nakty užlieja žvakių liepsnoje
Dainuok širdie, skambėk nakty ir šildyki mane,
Dainuok širdie, skambėk nakty ir šildyki mane.