Prašau, paklausk manęs kur mano namai?
Kokia spalva, kokie kvapai, ryto bundančio garsai?
Paklausk, prašau manęs.

Prašau, paklausk manęs – kas mano namai?
Mintimis skubu žole basa ir vėl grįžtu aš pas tave,
Į tuos namus savus.

Atidarykime duris ir tyliai užeikime – kur tykiai,
Namai vaikystės sodais plaukia ir mūsų tebelaukia.
Atidarykime duris ir tyliai išgirskime vaikystės mylios,
Suskamba rytmečio rasoj, namai, kuriais esi juk tu.

Žinau, neklausk manęs, kur mano namai.
Žalia spalva, dangaus gaiva, ten klega vaikiška daina,
Tarp sienų keturių.

Žinau, neklausk manęs, kas mano namai,
O saulei bundant rytuose jaučiu yra visai šalia –
Namai ir tu.