Namuno Krantai – Trečias maratonas (“Kur tu esi” popuri)

Kodėl gėlė taip greit nuvyto, Kodėl nuo medžių lapai krito
Kodėl saulutė nebešildo, Ir vėjas dainą taip nutildo

Kur tu esi, man pasakyk,    Ką tu veiki, man pasakyk
Ką tu myli, man pasakyk    Su ryto saule
Ša la la la, ša la la la la….

Ša la la la     –   Su ryto saule

 

Pragrojimas

O kai žiemužė, balta balta , Graudumas baisiai širdį šaldo
O kai pavasaris ateina, Širdis dainuoja meilės dainą

Kur tu esi, man pasakyk,    Ką tu veiki, man pasakyk
Ką tu myli, man pasakyk    Su ryto saule
Ša la la la, ša la la la la….

Ša la la la     –   Su ryto saule

Pragrojimas

Kur tu esi, man pasakyk,    Ką tu veiki, man pasakyk
Ką tu myli, man pasakyk    Su ryto saule
Ša la la la, ša la la la la….

Ša la la la     –   Su ryto saule

Pragrojimas

Neliūdėk motule, kad keliai vilioja
Kad skrendu lyg paukštis iš gimtų namų

Kokie platūs toliai, kokie svaigūs aukščiai
Kad sparnams išaugus, daros neramu
Kokie platūs toliai, kokie svaigūs aukščiai
Kad sparnams išaugus, daros neramu

 

Pragrojimas.

Neliūdėk motule, kad prie vaišių stalo
Šiemet viena vieta, pasiliks tuščia
Ir neduos iš rankos tau baltos gėlelės
Tas kas vakar davė, kas sėdėjo čia

Ir neduos iš rankos tau baltos gėlelės
Tas kas vakar davė, kas sėdėjo čia

Pragrojimas

Kokie platūs toliai, kokie svaigūs aukščiai
Kad sparnams išaugus, daros neramu
Kokie platūs toliai, kokie svaigūs aukščiai
Kad sparnams išaugus, daros neramu

Pragrojimas

 

Stovi namelis ant vištos kojos

Kaip tiktai noriu taip ir sukioju

Stovi namelis ant vištos kojos

Kaip tiktai noriu taip sugalvoju

Šala la laila.

Pragrojimas

Stovi namelis ant vištos kojos

Kaip tiktai noriu taip ir sukioju

Stovi namelis ant vištos kojos

Kaip tiktai noriu taip sugalvoju

Pragrojimas

Gvazdikų raudonų, priskynusi puikių
Vėlyvą vakarą davei man tu

Tą naktį sapnavau  raudonus gvazdikus
Gvazdikų raudonų žiedų žiedai

Tą naktį sapnavau  raudonus gvazdikus
Gvazdikų raudonų žiedų žiedai

Pragrojimas

Sapnavosi man vis, mergaitė ta keista
Graži kaip pasaka ir kaip daina

Kankino vis mane svajonė apvilta
Ugningai degino akių liepsna

Kankino vis mane svajonė apvilta
Ugningai degino akių liepsna

 

Pragrojimas

 

 

Sapnavosi man vis, kad lyg nuvargusi

Ji glaustūs prie peties, švelniai švelniai

 

Ir tą mergaitę aš akim ugningomis

Gvazdikus skinančią myliu seniai

Ir tą mergaitę aš akim ugningomis

Gvazdikus skinančią myliu seniai

 

Pragrojimas

 

Ko nuvyto gėlė kurią man dovanojei
Ko nutilo daina, prieš daug metų dainuota
Lauksiu, aš tavęs po auksiniais beržais
Tu ateik, mano miela ateik

Lauksiu, aš tavęs po auksiniais beržais
Tu ateik, mano miela ateik
Pragrojimas

Be tavęs nuobodu, be tavęs neužmiegu
Krinta lapai beržų, ašarėlės man rieda

Lauksiu, aš tavęs po auksiniais beržais
Tu ateik, mano miela ateik
Lauksiu, aš taves po auksiniais beržais
Tu ateik, mano miela ateik

Pragrojimas

Mėnuo šviečia blankiai, rudenėlis greit bėga
O ateik miela čia, nuramink mano sielą

Lauksiu, aš tavęs po auksiniais beržais
Tu ateik, mano miela ateik
Lauksiu, aš tavęs po auksiniais beržais
Tu ateik, mano miela ateik