Pamirškime senas klaidas, praėję metai jas nuneš.
Ir būryje gerų draugų, mes pasitiksime Naujus.
Tik ši naktis atneš kažką gražaus,
Ir liko laukti tiek nedaug.

Nauji Metai ir vėlei atvers duris ir atneš stebuklą
Pakelkim taures aukštyn, už tuos kurie yra šalia,
Nauji Metai ir vėlei atvers duris, naujas duris,
Tu sustok, pa-lauk, nes li – ko – tiek nedaug.

Lai skamba juokas namuose, lai dega jausmas širdyse.
Ir lai kiekvienas iš tiesų, susirgs nepaprastu džiaugsmu.
Tik ši naktis atneš kažką gražaus,
Ir liko laukti tiek nedaug, ne daug.