Aš jaučiu, ką tu jauti
Ką jaučiame abu
Noriu negirdėti
Bet, deja, girdžiu
Kaip tylim abu

Meilė lyg akla duobė
Įtraukia vis giliau
Bet einame toliau
Kylame lėtai
Mes esam kaip vaikai

Nebijok – aš su tavim
Tyliom svaigiom naktim
Jeigu vėjas mus nuneš
Aš glausiuos prie tavęs

Bėganti diena nubus
Ir atsimerks sapnai
Aš nenoriu atsibust
Galbūt tavęs nebus

Leisk viską tau atleist
Neklystančių nėra
Tu būsi paskutinis
Kurį pajėgs suprast
Mano širdis

Žodžiai, ištarti anksčiau
Lyg nebaigti darbai
Bet viską tu žinai
Vėjas neša mus
Tai kelias į namus

Nebijok – aš su tavim
Tyliom svaigiom naktim
Jeigu vėjas mus nuneš
Aš glausiuos prie tavęs

Bėganti diena nubus
Ir atsimerks sapnai
Aš nenoriu atsibust
Galbūt tavęs nebus