Tu lauk manęs – aš ateinu, atnešiu tau garsų.
Rasos lašelių takeliu, tarp saulės spindulių.
Papuošiu žęmę vainiku, drugeliais iš svajų.
Alsuoja oras ramumu, piešiu kalvas žvilgsiu.

Negyvenama sala
Negyvenama sala
Negyvenama sala
Negyvenama sala

Tu buk šalia – aš cia esu žalias kalvas myliu
Džiaugiuosi vėjo ošimu, širdies aidus girdžiu.
Jūra, smėlis ir dangus, ir dainos prie laužų,
Akimirka, žara, aistra, o taip aplink tylu.

Tu lauk manęs, aš ateinu
Akimirka, žara, aistra ir vėl aplink tylu.