Tankiai sapnuoju aš, tėvynę miela mano.
Būktai aš dainų jauna, dainuoju dainą seną.
Ir pamiršta seniai, melodija atskrido,
Paprasti žodžiai lyg vaistai ilgesį mano gydo.

O kaip norėčiau atgalios į jaunystę savo,
Vėl ten uždegčiau ugnele dainelę mano seną.
Prabėgu linksma ugnele, su šypsena vaikystės,
Ir nuskambėjo jau seniai nesenstanti jaunystė.
Ir nuskambėjo jau seniai nesenstanti jaunystė.

Plaka jauna širdis nerimstančioj krutinėj
Ir su sena daina lankau, tolimą gimtinę.
Vėl sutinku sapne, pabėgusią vaikystę
Ir atrandu tarp dobilų, negrįžtančią jaunystę.