Dar neišmokau, Būti šalta
Paverst viską juoku, Jeigu kalta

Kai širdy neramūs vėjai Kryptį keis
Mano akys išdavikės Tau atskleis

Nemoku meluot Aš tau į akis
Žodžių nerandu Ir nereikia jų
Leisk man suklyst
Nemoku meluot Aš tau į akis
Viskas, ką turiu Tarp sienų keturių
Tik liūdesys

Veidu į stiklą, Virsiu rasa
Viskas, kas tikra, Jau netiesa
Vakarykščio sapno Nebesugrąžint
Kaip surast žodžius, Kaip sau prisipažint

Nemoku meluot Aš tau į akis
Žodžių nerandu Ir nereikia jų
Leisk man suklyst
Nemoku meluot Aš tau į akis
Viskas, ką turiu Tarp sienų keturių
Tik liūdesys

Gal tiesa ir man, ir tau nepatogi
Bet negaliu šių žodžių užrakint širdy

Nemoku meluot Aš tau į akis
Žodžių nerandu Ir nereikia jų
Leisk man suklyst
Nemoku meluot Aš tau į akis
Viskas, ką turiu Tarp sienų keturių
Tik liūdesys

Jei gali, atleisk Bet negaliu pakeist
Ko nori širdis