Kaip saulė balta Rasos išprausta, Tu atėjai į mano pasaulį Laime keista
Išpuošiu tave Lelijom baltom, Skruostus aš tau išbučiuosiu Lūpom karštom

Tave aš jaučiau    Žinojau – esi    Visa amžinybė laukime    Keistam ilgesy
Nelaukiau tavęs    Bijojau tavęs    Kai tu atėjai    Buvai dar jauna  Gal per jauna
Žinojau – ateis    Meilė žiedais prasiskleis

Būki šalia Tyra ir švelni Aš noriu žinot, kad meilė tikra Jos iškeist negali
Mane tu pašauk Lietum pasibelsk Duok ranką ir eikim per pievą basi Nakties pasitikt

PR.
Pragrojimas…………………………………… Priedainis

Pažiūrėk, kaip čia gražu, Saulė leidžias pamažu O iš pievų kyla baltas rūkas

Pabėgiok tu čia basa Čia tokia gaivi rasa Saulė spindi tarsi karoliukai

Ši vasaros diena skirta tik tau ir man    Kad aš tave myliu, tik šiandien supratau
Šiltas vejas laukų bučiuoja, glosto plaukus
Čia pievoje žalioj surasiu aš tave    Ir būsime laimingi, ir būsime šalia
Pieva liks spindėt ir nuves mus į palaukę

Ir staiga visai šalia Pavirtai tu plaštake Nuplasnojai, nuskridai žalia palauke
O dabar aš vėl liūdžiu Nors aplink tiek daug draugų, Bet ilgiuos tavęs, o mylimoji

PR…….         Pragrojimas……………….Priedainis

Ei, šoki ir dainuok smagiau Liūdesį nuvyk į šalį Tau šitą dainą parašiau Ją dainuokit kas tik galit 2x

Vakaras, užmiega gėlės Užmiega paukščiai, tu užmiegi
Vakaras, užmiega žemė,  Bet kodėl aš užmigt negaliu

Bet aš nežinojau, kodėl mes išsiskyrėm,    Paliko pelenys vien mūsų meilės
Paliko dienos, pilkos dienos liūdno rudens
Bet aš nežinojau kodėl tu išėjai,  Lijo šiltas lietus ant išdžiūvusios žemės
Skleidės gėlės, žydėjo obelys –  Tu išėjai

Meilė mus lydėjo taip trumpai O mes tikėjom ja aklai aklai
Ji lydi mus lyg praeities diena, Bet kodėl tavęs jau nėra?

PR……..          Pragrojimas ……………. Priedainis

Su mažu vaikeliu Kartą vaikštinėjau, Riešutus pražydusius Prie kalvos regėjau, aaa regėjau
Riešute, riešute, Kas tai per žiedelis,Mažutėlis, rausvas Lazdyno spurgelis, aaa spurgelis

Šitokio rausvumo    Niekur nemačiau, Lazdyn, lazdynėli,    Tu žydėk lėčiau
Pažiūrėk, vaikeli    Kas jo per mažumas, Kas jo per gražumas Kas jo per tvirtumas

Žydi, žydi, žydi Cukraus riešutėlis, Rudą riešutėlį Balta branduolėlį, aaaa branduolėlį
Riešute, riešute Tik žydėk lėčiau, Šitokio rausvumo niekur nemačiau aa O nemačiau

PR……… Tyri tyri …………….. Priedainis