Aš nežinau kaip gyvenau iki tavęs,
Nepažinau pilnatvės skonio.
Į savo ilgesį, sudėjas į dainas,
Tavęs vienos ieškojau.

Ir kai staiga mano padangėje nušvitai,
Likau nata ryškiausia
Aš pagaliau galiu ištarti tau vienai,
Esi pati brangiausia

Ir nesvarbu kas bus, tas bus rytoj,
Mums šį akimirką svarbiausia,
Tik aš ir tu ryškioj žvaigždžių šviesoj,
Paversim naktį tobuliausia.

Dėkoju tau už džiaugsmo kupinas dienas
Aš vis dar malda vis kartoju
Dėkoju tau už sugrąžintas svajones
Aš tavimi kvėpuoju

Ir kai už lango saulė tyliai nusileis
Tu švelniai prisiglausi
Tavęs man niekas, niekas, niekas nepakeis
Kuždesiu tau į ausį.

Ir nesvarbu kas bus, tas bus rytoj,
Mums šį akimirką svarbiausia,
Tik aš ir tu ryškioj žvaigždžių šviesoj,
Paversim naktį tobuliausia.

Pragrojimas

Ir nesvarbu kas bus, tas bus rytoj,
Mums šį akimirką svarbiausia,
Tik aš ir tu ryškioj žvaigždžių šviesoj,
Paversim naktį tobuliausia.
Paversim naktį tobuliausia.