Kai ilgesys tavęs nebekamuos
Ir kai kaitra saulėtekį pakeis
Kai lūpose neliks nei šilumos
Ateik prie tekančios versmės

Ten būsiu aš, melsvų žiedų skraiste
Pridengęs žemę nemigos naktim
Ten lauksiu aš sode, žalia žole
Ir klosiu kelią sau iš praeities

PRIED.:

Nuskinki gėlę
Nuskinki gėlę, pabučiuok
Ir kaip kadaise
Ir kaip kadaise nusijuok