Nušvito saulė ir diena šiltesnė nei tada
Kai po langais baltam sniege klaidžiojo žiema
Ir suko sniego ratelius su vėju ir pūga
Ir langus šiurpino namų pašėlusi šalna

Nušvito saulė ir diena šiltesnė nei tada
Kai suskambėjo laukuose pavasario daina
Geltonoj pienių pievoje paskendę tarp žiedų
Išnirti nenorėjome nuo laimės bučinių

Solo

Nušvito saulė ir diena šiltesnė nei tada
Kai suskambėjo laukuose pavasario daina
Geltonoj pienių pievoje paskendę tarp žiedų
Išnirti nenorėjome nuo laimės bučinių

Nušvito saulė ir diena šiltesnė nei tada
Kai subildėjo griaustiniu vasaros pradžia
Išbūrei meilę ramune po liepą lietuje
O po nakties nepatikėjau – palikai mane

Solo

Nušvito saulė ir diena šiltesnė nei tada
Kai rudenio spalvų sulaukė verkianti gamta
Kodėl manęs nepaklausei ir nebeatėjiai
Kodėl man nieko nesakei ir nebesugrįžai ?

Kodėl manęs nepaklausei ir nebeatėjiai
Kodėl man nieko nesakei ir nebesugrįžai ?
Kodėl man nieko nesakei kai vieną palikai
Kodėl man nieko nesakei ir nebesugrįžai ?