Kai ryte pamatau vėl aš saulę , giedrą dangų visai be lietaus
Aš žinau , kad tavęs vėl sulauksiu , žinau , kad atlėksi tiesiog iš dangaus
Skrisiu aš su tavim tarsi paukštis , plauksiu lyg su laivu per bangas
Nebaisus tas svaiginantis paukštis prašau , tik kad tu nepaliktum manęs

O prašau nepalik tik manęs tu , saulei tu neleisk užgest
Jei ryte aš tavęs nesulauksiu , kas dangun skraidins mane
O prašau nepalik tik manęs tu , aš nenoriu dar lietaus
Jei ryte aš tavęs nesulauksiu , aukščio jau nebus svaigaus

Kai jau vakaras dangų nuspalvins , saulės ryškiai raudona žara
Man šiek tiek gal bus tuščia ir liųdna , norėsiu , kad tu vis dar būtum šalia
Bet žinau , kai pabels man į langą , ryto saulėto skambūs garsai
Aš pakilsiu į atvirą dangų ir skruostus man  glostys vėl tavo delnai

Pr.

Kai ryte pamatau vėl aš saulę , giedrą dangų visai be lietaus
Aš žinau , kad tavęs vėl sulauksiu , žinau , kad atlėksi tiesiog iš dangaus
O prašau nepalik tik manęs tu , saulei tu neleisk užgest
Jei ryte aš tavęs nesulauksiu , kas dangun skraidins mane

Pr.+1

O prašau nepalik tik manęs tu