Pakelkim , pakelkim mes taurę linksmybių ir švelniai palieskime lūpom
Prabėga prabėga minutės didybių , rytoj ji sugrįš jau kita
Sugaukim slaptą virpesį ir tyrą meilės grožį
Žydėt rasotai rožei neskirta valanda

Pakelkim mes taurę audros ir linksmybės ir patys pavirskim  audra
Ir pakelkim svaigias taures , ir pavirskim patys audra

Žinau tie žodžiai tikra teisybė , kurią  taip džiaugiuosi  supratus
Viskas pasauly tėra maskaradas , jausmo tiek maža jame
Praeis diena ir užges jausmai , ne taip , kaip mums atrodė
Pamirškim duotajį žodį , mylėkim amžinai

Mielieji , linksmumo linksmumo tik šiandien , tik jums duota valada

Pakelkim pakelkim mes taurę linksmybės teskamba daina ligi ryto
Kol džiaugsmo jauna gėlė nenuvyto    dar esam tikrai jauni
Išmokim taip gyventi , kai meile dar nekankina
Kieno toksai likimas jis lemia man mylėt

Pakelkim mes taurę audros ir linksmybės ir patys pavirskim audra
ir patys pavirskim audra       ir patys pavirskim audra