Su pirmu rudenio lapu
Su žemę dengiančiu sniegu
Su gervių klykiančių aidu
Išeina meilė iš namų
…….Ji tampa laukimu

Išdžiuvus ašara veide (tavo mielam švelniam veide)
Tai padėka, kad tu šalia (tai padėka, kad tu šalia)
Buvai ir liksi viltyse
Kelio tikslu, kelio pradžia

Džiaugsmais dalinsis svetimi (džiaugsmais dalinsis svetimi)
Kai mes paklysime kely (kai mes paklysime kely)
Ištiesusi rankas šaukiu
…… Pirmoji meile, kurgi tu?
Pasidalinus du kelius

Skriauda širdy ištirps, išdžius

Te laikas, skriejantis pirmyn

Nuneš ją šuoliais praeitin

……Mes tampam svetimi
Išdžiuvus ašara veide (tavo mielam švelniam veide)

Tai padėka, kad tu šalia (tai padėka, kad tu šalia)

Buvai ir liksi viltyse

Kelio tikslu, kelio pradžia
Džiaugsmais dalinsis svetimi (džiaugsmais dalinsis svetimi)

Kai mes paklysime kely (kai mes paklysime kely)

Ištiesusi rankas šaukiu

…. Pirmoji meile, kurgi tu?
Pragrojimas
priedainis

Išdžiuvus ašara veide (tavo mielam švelniam veide)

Tai padėka, kad tu šalia (tai padėka, kad tu šalia)

Buvai ir liksi viltyse

Kelio tikslu, kelio pradžia
Džiaugsmais dalinsis svetimi (džiaugsmais dalinsis svetimi)

Kai mes paklysime kely (kai mes paklysime kely)

Ištiesusi rankas šaukiu

…. Pirmoji meile, kurgi tu?