Laukuose dobilas raudonas, laukuose rasos tviska
Medus ir meilė lapais varva, medus ir meilė – viskas

Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.

Pamilo dobilas raudonas, baltą laukų ramunę,
Ir tylią mėnesienos naktį kalbėjo susibūrę.

Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.

Mėnulis plaukė debesyse, griežlė laukuos dūduoja
Nuskyniau baltą ramunėlę ir būriau jos žieduose

Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.

Pragrojimas.

Sakyk mažute ramunėle, ar laimė dar sugrįš ?
Ar aš dar kartą pamatysiu jos mėlynas akis ?

Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.

Laukuose dobilas raudonas, laukuose rasos tviska,
Mirtis ir meilė lapais varva, mirtis ir meilė viskas

Negrįžki jaunyste, nes tu pavėlavai
Nuvyto ramunė, beliko vien sapnai
Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk.