Parašyk man laišką laimės adresu
Nors ta laimė ir nebūna su manim.
Parašyk raštu kol kas neatrastu
Mėlynais baland&2;io rašmenim.

Pr.Parašyk upe ir baltu e&2;eru
Vieškeliu išbėgančiu ka&2;kur
Parašyk &2;ymėm gaili%1;j%1; ašar%1;
Vietoje kableli%1; ir tašk%1;.

-SOLO-

Parašyk &2;aliais &2;enklais šiloj%1;
Pievos daigu, ber&2;o ošimu.
Parašyk vidurnakčiu tyliuoju
Parašyk dienos u&2;miršimu.

Pr.

-SOLO-

Tegul laiške eilutės sukeistos
Tegul bus tik nedrąsi prad&2;ia.
Kad tikrai alsuot%1; geras lūkestis
Kad rusent%1; ilgesio kančia.

Pr.
-SOLO-
Pr.