Kai pirmą kart mačiau nutolstančius laivus,
Kai pirmą kart jaučiau paliekančius namus.
Norėjos verkt ir gal dėl to
Jausmai ir vėl parneš namo.

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

Dar vėjas brazdens manąsias bures,
Dar bangos praus, jausmus nurengs.Vėl veršiuos priekin, bet po to
Širdis ir vėl parneš namo.

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

Rūke išplauks ir kaitins kraują,
Jaučiuosi lyg išdavęs draugą.
Vėl svaigs galva, kažin dėl ko
O kojos pačios vėl ir vėl parneš namo.

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

Solo

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.