Aš tau pasakyt negaliu,
Kodėl man širdy neramu?
Kodėl tik tave, sapnuoju nakčia?
Aš tau pasakyt negaliu mylima.

Kodėl be tavęs taip sunku ?
Aš niekaip suprast negaliu.
Kada oi kada, sugrįžta diena ?
Kai vakarą tylų dainuosim drauge.

O miela tu man esi ryto saulė, esi tu man ryto rasa.
Kilkim lengvai, skraidykim lengvai, meilė – tai mūsų sparnai.
O miela tu man esi ryto saulė, esi tu man ryto rasa.
Kada, oi kada, ateis ta diena, kai vėlei mes būsim drauge.

Aš tau pasakyt negaliu,
Kodėl man širdy neramu?
Kodėl be tavęs, taip liūdna, graudu ?
Aš niekaip suprasti ir vėl negaliu.

Pažvelgsiu į tavo akis,
Gal jo man padės atsakyt ?
Kada, oi kada, ateis ta diena,
Kai tu man ištarsi myliu tik tave.

https://youtu.be/Szwq5bPTINg