Pabraidžiok su manim po gaivią rasą,
Kada žiogeliai labą rytą gros.
Gal pievų karalijoj tu suprasi,
Kodėl ilgiuosi rytmečio aušros.

Pašauki mane, vai pašauki, kad net suaidėtų skliautai.
Nejaugi, nejaugi, nejaugi, tu nieko lig šiol nematai?
Nejaugi, nejaugi, nejaugi, aš veltui į laimę šaukiu?
Pašauki mane, vai pašauki, pačiu nuostabiausiu žodžiu.

Tu dieną lauk manęs obels pavėsy,
Kai saulė supas gintaro rugiuos.
Gal tu iš saulės pasakų atspėsi,
Kodėl aš kiekvienos dienos ilgiuos.

Priedainis

Išeikim džiaugtis vakaru žvaigždėtu,
Kai rūkas plauko paupio krantuos.
Galbūt tau mėnesienoj paaiškėtų,
Kodėl ilgiuosi vakaro tylos.

Priedainis