Pasaulis visas šalia

Tave matau, mintis skaitau
Toj akių bedugnėj telpa tiek daug dangaus.
Tave jaučiu – jokių paslapčių
Ir beribę ugnį ir gaivą tavy randu.

Aš nežinau kas bus rytoj, ką žvaigždės po nakties atneš,
Bet man nereikia nieko, pasaulis visas šalia.
Aš nežinau kas bus rytoj, kai saulė dangų vėl nušvies
Svarbu kad prie tavęs galėsiu aš prisiliest Ir vėl prisiliest…

Ir nesvarbu kokiu vardu
Tu mane pakviesi, aš būsiu tenai kur tu.
Tave girdžiu be žodžių jokių
Nors užvertos lūpos – balsą širdy jaučiu.