Dieną sugėręs , kaip korys
Vakaro burtuose paklys pavakarys
Keista ir nuostabu išties
Tokiu laiku juk tarp dienos ir tarp nakties

Pavakary gesta saulė
Tvyro dienos baigtis trapi
Šokiai kažkur karaliauja
Vilioja iš namų tave pavakary

Kaip begalvosi juk puiku
Kad atlinguos kas kart ratu pavakarys
Keista ir nuostabu išties
Tokiu laiku juk tarp dienos ir tarp nakties

Pr.2x