Kai išgirdau tavo balsą, širdy pavasaris prabudo.
Kai pamačiau tavo žvilgsnį, laukai linais pražydo.
Laukai linais pražydo.

O kaip tiktai paliečiau aš
Tavo lūpas ryto linuos.
Tą pačią akimirką likau be galvos,
Pavasario ryto linuos

Kai pajutau tavo delną, krutinėje nušvito rytas.
Taip ir gyvenu ligi šiol, pavasario ryto linuos,
Pavasario ryto linuos

O kaip tiktai paliečiau aš
Tavo lūpas ryto linuos.
Tą pačią akimirką likau be galvos,
Pavasario ryto linuos

Pragrojimas.

Pavasario ryto linuos, pavasario ryto linuos.

O kaip tiktai paliečiau aš
Tavo lūpas ryto linuos.
Tą pačią akimirką likau be galvos,
Pavasario ryto linuos