Arti saldi pilnatis, jauti vaitoja širdis iš ledo vaduojas,
Girdi tik savo mintis, šauki nebyliai viltis negesta, dainuoja.
O aš, o aš negaliu, atplėšti nuo tavęs akių,
Kad tu, kad tu nepradingtum, tu man kaip vanduo, išsekęs numirčiau.

Išlaisvink mane, sidabro galia,
Bučiuok man akis, tokia saldi pilnatis.
Tu mano klaida, tu mano žaizda,
Tu mano esybė ir mano valia –  išlaisvink mane.

Gilyn į tavo akis, tą meilę išbūrė naktis, tave sugalvojau,
Tu man esi švyturys, jaukus dangaus židinys, tu mano kelionė.
O aš, o aš negaliu, atplėšti nuo tavęs akių,
Kad tu, kad tu nepradingtum, tu man kaip vanduo, išsekęs numirčiau.

Išlaisvink mane, sidabro galia,
Bučiuok man akis, tokia saldi pilnatis.
Tu mano klaida, tu mano žaizda,
Tu mano esybė ir mano valia.

Prašau išlaisvink tu mane

Išlaisvink mane, sidabro galia,
Bučiuok man akis, tokia saldi pilnatis.
Tu mano klaida, tu mano žaizda,
Mmmm….       Išlaisvink mane.