Medžiai be lapų, visko jie neteko
Medžiai be lapų, stovi lyg apakę
Ir aš kaip medis, prie šito tako
Stoviu nusiminęs,vėl tavęs netekęs

Ruduo, ruduo, krinta lapai auksiniai
Ir leidžiasi tyliai.
Ruduo, ruduo šiandien mes susitikome
Kartą paskutinį.

Medžiai be lapų, jie nieko neturi
Medžiai be lapų, nieks į juos nežiūri
Medžiai be lapų, liūdnos jūjų mišios
Medžiai be lapų, stovi lyg pamišę.