Kaip valtis upę, kaip vakaras šaltį
Rasa ryto žolę, taip aš radau tave o-o-o
Kaip saulės zenitą, kaip naktys rytą
Banga jūros krantą, taip aš radau tave

Aš nežinojau kur einu ir tu manęs turbūt nelaukei 
Prisipažinti negaliu, kad mano širdį meilė aplankė 
Aš nežinojau kur einu, o tu manęs ir nepaklausei 
Pasaulyje tiek daug kelių 
Bet su tavim galiu keliaut bet kur, tikriausiai

Kaip žemuogė pievą, o rytas šalną
Druska duonos skonį, taip tu radai mane
Kaip vėjas kryptį, o liūdesys naują viltį o-o-o
Sutemos aušrą, taip tu radai mane