Šoka basos raganaitės,
Trypia smagūs velniai,
O kaip surasti man tą vienintelę
Raganaitę čionai.

Ji puoton raganų ką tik atlėkė
Gal miškais, gal laukais
Ir išnyko tamsoj giliausioje –
Nesuranda velniai.

Aš pašauksiu raganaitę
Ne žodžiu, ne žodžiu,
Aš atvesiu ją puoton šėlstančion
Ne keliu, ne taku.

Ir vos rusenančią
Pakūrensim žaibais
Ir šoksim šoksime, trypsim trypsime,
Kol naktis pasibaigs.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

Man mojuoja raganaitės šluotom
Savo, šaukia “Bravo” man velniai,
O mes vis šokame, trankiai šokame,
Dviese šokam smagiai .

Jos plaukuos, voratinklio gijose
Daug paklydo velnių
Ir akyse, klampiuose jos raistuose
Daug nuskendo širdžių

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

Man mojuoja raganaitės šluotom
Savo, šaukia “Bravo” man velniai,
O mes vis šokame, trankiai šokame,
Dviese šokam smagiai.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

Taip maža
Taip maža užburtos nakties…

Taip maža
Taip maža užburtos nakties…