Maži jie išlakstė žaliąsias lankas , tarytum lėktuvai išskleidę rankas
Svajojo suėję būry paslapčia ir aukštas žydrynes sapnavo nakčia 2x.

Reikėjo berniukams padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių
Reikėjo berniukams beribio dangaus , lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus 2x
Seniai nebelaksto berniukai basi , vienoj eskadrilėj tarnauja visi

Išaušo pavasario rytas šviesus , tėvynė juos pašaukė žygiui visus 2x

Pr.

Ir lenkiasi varčiai žvaigždėti keliai , jie šaunūs pilotai , tikri sakalai
Tik laiškus kai siunčia tėvams į namus, dar kartais iš popieriaus lamksto sparnus 2x