Aš taip ilgai ieškojau pasaulio kuriame tik aš ir tu, tik aš ir tu.
Ilgėjaus tarsi rojaus, bet nežinojau kur ieškot ženklų, ieškot ženklų.
Reikėjo tik tiek nedaug, atmerkt akis ir laukt, ir laukt.

Sakau tau taip – aš būsiu tavo, Taip – ar būsi mano ?
Sakyk man taip, aš nebenoriu laukti
Taip – aš būsiu tavo, Taip – ar būsi mano ?
Pasaulis visas vien tik mums priklauso.

Sakyk man taip, aš nebenoriu laukti

aš nebenoriu laukti

Jei nebeliktų nieko, pasauly kuriame tik aš ir tu, tik aš ir tu.
Mums nieko nereikėtų , tiktai virpėjimo dviejų širdžių, dviejų širdžių.
Reikėjo tik tiek nedaug, atmerkt akis ir laukt, ir laukt.

Sakau tau taip – aš būsiu tavo, Taip – ar būsi mano ?
Sakyk man taip, aš nebenoriu laukti
Taip – aš būsiu tavo, Taip – ar būsi mano ?
Pasaulis visas vien tik mums priklauso.

Sakyk man taip, aš nebenoriu laukti

Pragrojimas

aš nebenoriu laukti

saky man TAIP

Sakau tau taip – aš būsiu tavo, Taip – ar būsi mano ?
Sakyk man taip, aš nebenoriu laukti
Taip – aš būsiu tavo, Taip – ar būsi mano ?
Pasaulis visas vien tik mums priklauso.

Sakyk man taip, aš nebenoriu laukti

Pasaulis visas vien tik mums priklauso.

aš nebenoriu laukti